یکشنبه شش آذر 1401

طرح رود دره شهر جدید پرند

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 90درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

بوستان مشاهیر پرند با هدف ایجاد فضای سبز شهری با کاربری های گوناگون با مساحت 32 هکتار بین فازهای سو م چهارم شهر پرند واقع شده است طول این رود دره بیش از 2کیلومتر و عرض 200 متر دارد که با شیبی 3.5 درصدی از شمال به جنوب کشیده شده است مطابق برنامه فیزیکی در این رود دره یک کانال جهت هدایت ابهای حوزه بالا دست و جلوگیری از سیلاب پیش بینی گردید و جهت عبور از معبر درجه یک عرض 8 متری از پل پیاده طراحی گردید کاربری های تفرجگاهی و تفریحی و ورزشی و اموزشی از قبیل المان های معمار ی مشاهیر. امفی تئاتر فضای اموزشی .مسجد. سوله بحران .ساختمان اموزشی .پل های پیاده .فضای تجار ی .و انواع خدمات دیگر طراحی گردیده است فضای محدوده به مساحت 10 هکتار از نظر عملکرد اکولوژیکی حائز اهمیت است و موجب ارتقاء کیفیت محیط میگردد .ساخت بوستان مشاهیر بصورت (EPC)طرح .تهیه و ساخت می باشد.

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت