چهارشنبه دو اسفند 1402

انجام مطالعات مرحله دوم عملیات آب و خاک شامل تجهیز و توسعه سامانه های نوین آبیاری در سطح 1500هکتار از اراضی تعاونی تولید پارس کشت تیرور و اراضی گوربند شهرستان میناب

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما:
  • مشاور:
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت