چهارشنبه دو خرداد 1403

شرکت رهاب نصر ایلام

  • شماره ثبت: 0
  • سرمایه ثبتی شرکتی: 0 میلیون ریال
  • %درصد مالکیت تلاشگران:26
  • نیروی انسانی: 26نفر
  • تعداد تجهیزات و ماشین آلات: 0 عدد
  • 084-32227067 :تلفن
  • :فکس
  • آدرس: ايلام – بلوار خلیج فارس- پشت پارک کوثر

حوزه فعالیت

رتبه بندی ها

گواهینامه ها

هیئت مدیره شرکت

پروژه های شرکت