پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

شرکت جهاد نصر زنجان

  • شماره ثبت: 0
  • سرمایه ثبتی شرکتی: 0 میلیون ریال
  • %درصد مالکیت تلاشگران:15
  • نیروی انسانی: 15نفر
  • تعداد تجهیزات و ماشین آلات: 0 عدد
  • 024-33460029 :تلفن
  • :فکس
  • آدرس: زنجان، خیابان کارگر (صفا)، ابتدای خیابان بهار، پلاک 3،

حوزه فعالیت

رتبه بندی ها

گواهینامه ها

هیئت مدیره شرکت

پروژه های شرکت