پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403
نمایش شرکت ها بر اساس:

ابتکار آفرینان افق اندیشه (جاده)

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:46

تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

حوزه فعالیت: بازرگانی

سال تاسیس:1400
میزان سهام گروه:51

تلاشگران سرو پایدار (سروبان)

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:0

حفاری و اکتشاف تلاشگران فرتاک

حوزه فعالیت: بازرگانی

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:0

شركت سرمايه گذاري توسعه پايدار سپهر

حوزه فعالیت: سرمایه گذاری

سال تاسیس:1386
میزان سهام گروه:100

شركت مهندسی نوآوران تكساز صنعت ( تایکو )

حوزه فعالیت: پیمانکاران

سال تاسیس:1370
میزان سهام گروه:97

شرکت آبادگران نصر کوثر

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:30

شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:100

شرکت آرمان نصر آذربایجان

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:33

شرکت آریا پترو تلاشگران

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:1371
میزان سهام گروه:100

شرکت بین الملل نصر کردستان

حوزه فعالیت: سرمایه گذاری / سازندگان / پیمانکاران

سال تاسیس:1371
میزان سهام گروه:100

شرکت تلاشگران معادن زرمس

حوزه فعالیت: بازرگانی

سال تاسیس:1399
میزان سهام گروه:60

شرکت توسعه تجارت دشت میوه بلوط (کافه میوه)

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:70

شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد

حوزه فعالیت: بازرگانی

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:100

شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس

حوزه فعالیت: پیمانکاران

سال تاسیس:1365
میزان سهام گروه:100

شرکت توسعه سیلوها

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:100

شرکت توسعه منابع آب و انرژی

حوزه فعالیت: سازندگان / پیمانکاران

سال تاسیس:1365
میزان سهام گروه:100

شرکت جامع تلاش صنعت طوس

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:100

شرکت جهاد نصر اردبیل

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:100

شرکت جهاد نصر استان مرکزی

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:15

شرکت جهاد نصر بوشهر

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:97

شرکت جهاد نصر خراسان

حوزه فعالیت: بازرگانی / سرمایه گذاری / سازندگان / پیمانکاران

سال تاسیس:1373
میزان سهام گروه:48

شرکت جهاد نصر زنجان

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:0
میزان سهام گروه:15

شرکت جهاد نصر فارس

حوزه فعالیت:

سال تاسیس:1371
میزان سهام گروه:11