پنج شنبه بیست مرداد 1401
هجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس با حضور اعضاء محترم
1401/5/18

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، هجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس با حضور اعضاء محترم طی روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 پس از انجام بازدید میدانی از فعالیتهای در دست اقدام و همچنین انبار مغزه ها در محل کارگاه و معدن برگزار گردید. در این جلسه، ضمن مرور اهم ...

جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت مهندسی پناه ساز ایران
1401/5/18

جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت مهندسی پناه ساز ایران

پوشش رسانه ای حضور شرکت مهندسی پناه ساز ایران در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
1401/5/18

پوشش رسانه ای حضور شرکت مهندسی پناه ساز ایران در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت مهندسی پناه ساز ایران در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
1401/5/18

حضور شرکت مهندسی پناه ساز ایران در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

وبینار مجازی هفتگی طرح جهش تولید در دیمزارها
1401/5/11

وبینار هفتگی طرح جهش تولید در دیمزارها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه، 10 مرداد 1401 با حضور مجری کشوری و مجریان استانی، کارشناس شرکت گسترش توسعه­گری پردیس و نمایندگان ناظر طرح (شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد) برگزار شد.  در این جلسه که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، مجریان استانی طرح گزارش عم...