پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403
1403/2/22

بازدید مدیر عامل محترم شرکت ملی حفاری ایران از مراحل ساخت و مونتاژ دستگاه چهارم تاپ درایو

 مدیر عامل محترم شرکت ملی حفاری ایران  به اتفاق هیات همراه  در معیّت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تایکو از روند ساخت و مونتاژ دستگاه چهارم تاپ درایو در محل کارخانه شرکت مهندسی نوآوران تکساز صنعت واقع در شمس آباد باردید به عمل آوردند .