دوشنبه بیست و پنج تیر 1403

شرکت نصر مازندران

  • شماره ثبت: 0
  • سرمایه ثبتی شرکتی: 0 میلیون ریال
  • %درصد مالکیت تلاشگران:99
  • نیروی انسانی: 99نفر
  • تعداد تجهیزات و ماشین آلات: 0 عدد
  • 33391931 -011 :تلفن
  • :فکس
  • آدرس: مازندران ساري ،‌ميدان امام خميني،‌خ جام جم، روبروي صدا و سيما

حوزه فعالیت

رتبه بندی ها

گواهینامه ها

هیئت مدیره شرکت

پروژه های شرکت