دوشنبه بیست و پنج تیر 1403

ارکان جهت ساز

مأموریت:

ارزش‌آفرینی و خلق ثروت برای سهامداران و سایر ذینفعان

 

چشم‌­انداز:

قرارگیری در جمع 100 شرکت برتر کشور در افق 1404 (در فهرست رتبه بندی IMI-100)

 

ارزش‌ها:

  • تعهد به ارزش‌های انسانی و اجتماعی

  • وفاداری به فرهنگ، روحیه و مدیریت جهادی مبتنی بر چابکی، کیفیت، سلامت و بهره‌وری

  • شایسته­ سالاری، جوانگرایی و توسعه سرمایه‌های انسانی

  • هوشمندی، نوآوری و پویایی

  • نگرش اقتصادی با رعایت شفافیت

 

 

 منشور ارزشی، اخلاقی هلدینگ تلاشگران اقتصاد پایدار و شرکت های تابعه