چهارشنبه دو اسفند 1402

آزمایشگاه مقیم خاک و بتن در محدوده مناطق 11 ، 18 و 20 شهرداری تهران

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شهرداری مناطق 18،11و20 تهران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

انجام آزمایشات مکانیک خاک، بتن و آسفالت در سطح شهر تهران

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت