چهارشنبه دو اسفند 1402

طرح مهار و دفع سيلاب منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت تمبک پارس 2 کانالهاي TS2,TS3

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

موضوع فعالیت : نظارت بر عملیات اجرائی پروژه شامل

  • عمليات خاکي
  • عمليات سازه اي
  • اقدامات عمومي جهت پيشرفت اهداف پروژه

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت