یکشنبه شش آذر 1401

انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آب و فاضلاب تهران

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت آب و فاضلاب تهران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح برای پروژه‌های در دست اجرای شرکت آب و فاضلاب در سطح تهران

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت