چهارشنبه دو اسفند 1402

خدمات مشاوره جهت حمل کانسنگ

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت کانسار نصر شمالغرب
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 1درصد
  • موقعیت: کرمان
  • دسته بندی:

ارایه خدمات مشاوره جهت پروژه حمل کانسنگ از محل دامپ های کم عیارمعدن مس سونگون به محل هیپ واقع در سایت کارخانه مس سونگون

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت