چهارشنبه دو اسفند 1402

مطالعه طرح جامع تفصيلي توسعه و بهسازي (مساحت کاربريها) پارک چيتگر منطقه 22 شهرداري تهران

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما:
  • مشاور:
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت