جمعه سی و یک شهریور 1402

آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن طرحهای احداث کانال آب منطقه‌ای گیلان

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

انجام آزمایشات مکانیک خاک و بتن جهت طرحهای احداث کانال و انتقال آب

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت