جمعه سی و یک شهریور 1402

طراحی مجموعه اقامتی و تفرجی خدافری

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان منطقه آزاد ارس
  • مشاور: شرکت
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

هدف اصلی از مجموعه اقامتی و تفرجی خدافرین منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس ارائه خدمات تفریحی به مسافران محلی، منطقه‌ای و ملی و در ابعاد گسترده تر به کشورهای حوزه خزر و همسایگان منطقه ازاد ارس بوده است،طراحی این مجموعه در راستای تحقق اهداف طرح راهبردی و ساختاری منطقه آزاد ارس است ، که در پی چنین خدمات گسترده‌ای مساله اقامتی و تفرجی مطرح می شود.

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت