چهارشنبه دو اسفند 1402

تهیه مستندات اداری و توسعه محدوده بهره برداری از منطقه حفاظت شده بهرام گور

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت سنگ آهن گهر زمین
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 5درصد
  • موقعیت: کرمان
  • دسته بندی:

تهیه مستندات اداری و اخذ مجوز و توسعه محدوده بهره برداری از حاشیه جنوبی منطقه حفاظت شده بهرام گور

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت