یکشنبه شش آذر 1401

عملیات اجرایی احداث بندر صیادی خورخان

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان شیلات ایران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 65درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

-        احداث اسکله پهلوگیری شناور لنج از نوع شمع و عرشه بتنی به طول 50 متر و عرض 14 متر با عمق 4- متر نسبت به تراز مبنا.

-        احداث راه دسترسی شمع و عرشه بتنی به طول 140 متر.

-        احداث سایبان تخلیه صید روی اسکله به مساحت 528 متر مربع.

-        احداث سایبان تور و طناب به مساحت 630 متر مربع.

-        محوطه‌سازی اراضی پسکرانه و احداث راه دسترسی سنگی به مساحت یک هکتار و با استفاده از 30 هزار متر مکعب مصالح سنگی.

-        نصب اسکله‌های شناور (پانتون) جهت پهلوگیری قایق‌های صیادی به مساحت 750 متر مربع به عمق 5/1- تا 2- متر نسبت به تراز مبنا.

-        احداث ساختمان‌های پشتیبانی پسکرانه به مساحت 914 متر مربع شامل ساختمان‌های اداری، انبارهای صیادی، نگهبانی و سرایداری، سرویس بهداشتی و پارکینگ.

-        تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات پشتیبانی در پسکرانه شامل مخازن ذخیره سوخت، جایگاه سوخت‌رسانی، مخازن آب، شبکه و تأسیسات آبرسانی، جمع و دفع فاضلاب، اطفاء حریق، برق‌رسانی به ساختمان‌ها و روشنایی محوطه‌ها و اسکله‌ها.

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت