دوشنبه بیست و پنج تیر 1403

عملیات حفاری چالهای انفجاری 2 بعدی سر پل ذهاب

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت عملیات اکتشاف نفت
  • مشاور: شرکت
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

انجام عملیات حفاری چالهای انفجاری به میزان 36,000 متر در پروژه لرزه نگاری سه بعدی سر پل ذهاب

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت