پنج شنبه نه آذر 1402

مطالعات طراحی ونظارت شبکه آبیاری وزهکشی اراضی پایین دست سد جگین

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

طراحی ونظارت؛

طراحی شبکه ابیاری تحت فشار ونظارت کارگاهی و عالیه از اراضی پایین دست سد جگین واقع در شهرستان جاسک 

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت