چهارشنبه دو اسفند 1402

عملیات حفاری چاله های انفجاری لرزه‌نگاری سه بعدی تیماب

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: موسسه پارس پترو
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

انجام عملیات حفاری چاله های انفجاری به میزان 45،000 متر در پروژه لرزه‌نگاری سه بعدی تیماب

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت