چهارشنبه دو اسفند 1402

مطالعات نیروگاه های برقابی در حوضه آبريز قزل اوزن-شور

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

شناسایی نیروگاههای برقابی جریانی و مخزنی در رودخانه های حوضه آبریز قزل اوزن و شور به منظور افزايش انرژي الكتريكي در زمان پيك مصرف برق و پتانسيل يابي در رودخانه هاي حوضه آبريز قزل اوزن انجام شد.

نتایج پروژه

  • جانمایی وطراحی اولیه 200ساختگاه
  • معرفی 30ساختگاه جریانی ومخزنی به مرحله بعدی
  • گزارشات پروژه شامل :

مطالعات پایه(فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی) مطالعات تخصصی(هیدروانرژی ، زمین شناسی مهندسی، ارزیابی زیست محیطی، تجهیزات و نیروگاه، طراحی خط انتقال(تونل، لوله، کانال)، طراحی سد ونیروگاه، ارزیابی اقتصاد مهندسی

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت