یکشنبه شش آذر 1401

مطالعات شبکه جمع آوری آبهای سطحی و مهار سیلاب منطقه 22 تهران

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شهرداری تهران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

در اين مطالعات پس از بررسي‌هاي ميداني و مطالعات دفتري، سامانه مهار سيلاب حوزه‌هاي فرعي مشرف به منطقه طراحي گردید و سپس شبکه جمع آوری ابهای سطحی در سطح منطقه 22 شهرداری تهران طراحی گردید. 

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت