پنج شنبه نه آذر 1402

مطالعات نیروگاه های برقابی در حوضه آبریز خزر

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

منطقه طرح ؛ 
رودخانه های نکا، تالار، تجن، هراز، چالوس، سردابرود، دوهزار، سه هزار، چشمه کیله، چالکرود و پلرود

موضوع فعالیت:

شناسایی نیروگاههای برقابی جریانی و مخزنی در رودخانه های حوضه آبریز خزر به منظور افزايش انرژي الكتريكي در زمان پيك مصرف برق مطالعه و پتانسيل يابي در رودخانه هاي حوزه آبريز خزر انجام شد.

نتایج پروژه :

  • جانمایی وطراحی اولیه 180ساختگاه
  • معرفی 60 ساختگاه جریانی و مخزنی به مرحله بعدی
  • گزارشات پروژه شامل :

مطالعات پایه(فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی) مطالعات تخصصی(هیدروانرژی، زمین شناسی مهندسی، ارزیابی زیست محیطی، تجهیزات ونیروگاه، طراحی خط انتقال(تونل، لوله، کانال)، طراحی سد ونیروگاه، ارزیابی اقتصاد مهندسی

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت