یکشنبه شش آذر 1401

تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای استقرار قفس‌های پرورش ماهی و اسکله‌های پشتیبانی و معرفی مناطق مناسب برای توسعه پرورش ماهی در قفس در سواحل استان های مازندران، گیلان و گلستان و اسکله‌های پشتیبانی و معرفی مناطق مناسب برای توسعه پرورش ماهی در قفس در سواحل استان

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان شیلات ایران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

  • مطالعات پایه
  • مکانیابی مناطق مناسب پرورش ماهی در قفس در پهنه آبی
  • مطالعات پشتیبانی در محیط خشکی

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت