چهارشنبه دو خرداد 1403

مطالعات نیروگاههای تلمبه –ذخیره ای در محدوده برق منطقه ای زنجان

 • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
 • وضعیت: در حال انجام
 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
 • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
 • پیشرفت: 100درصد
 • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
 • دسته بندی:

منطقه طرح : محدوده برق منطقه ای زنجان(استان قزوین -زنجان)
موضوع فعالیت : پتانسیل یابی نیروگاه های تلمبه -ذخیره ای در محدوده برق منطقه ای زنجان

نتایج پروژه :

 • لکه زنی 140 ساختگاه تلمبه ذخیره ای
 • شناسایی وطراحی اولیه 60 پتانسیل تلمبه ذخیره ای
 • معرفی 5 ساختگاه جهت ادامه مطالعات(معلم کلایه6، لوشان1، مشمپا11، شاخانی7 و بوئین7)
 • ظرفیت نصب بهینه 750 مگاوات
 • طراحی خط انتقال به طول 45 کیلومتر –دبی طراحی 10،15و 8 متر مکعب درثانیه

نوع توربین : پلتون

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت