چهارشنبه دو اسفند 1402

مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک تأسیسات پرتودهی شهرکرد

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

انجام عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک پروژه تأسیسات پرتودهی گاما

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت