یکشنبه شش آذر 1401

مطالعات مرحله اول ودوم بند انحرافی،کانال انتقال و سد دریاچه چیتگر

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شهرداری منطقه 22 تهران وسازمان مشاور فنی ومهندسی شهر تهران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

اين درياچه در منطقه 22 تهران واقع شده است. با احداث بند انحرافی بر روی رودخانه کن  وانتقال آن از طریق باکس کانال بطول 11 کیلومتر آب مخزن دریاچه تامین می گردد.با احداث سد خاکی ولایلینگ کف  مخزن ،دریاچه مصنوعی به وسعت 150 هکتار وحجم مخزن 4میلیون متر مکعب طرح شده است. 

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت