سه شنبه یک اسفند 1402

طراحی و اجرای بازارمیوه و تره بار با تکنولوژی سازه های سبک فلزی (LSF)

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شهرداری تهران – سازمان میادین میوه و تره بار
  • مشاور: شرکت
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

محل پروژه: منطقه ۱۸ بازار الغدیر، منطقه ۴ بازار کیهانی، منطقه ۱ بازار روز قائم، منطقه ۵ سردار جنگل ومنطقه ۳ بازار زرگنده

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت