یکشنبه شش آذر 1401

خدمات نظارت بر طرح های زیست محیطی، بیولوژی و کنترل بر طرح های مطالعاتی و اجرایی سایت های پشتیبانی پرورش ماهی در دریا و بنادر صیادی

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان شیلات ایران
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 15درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت