سه شنبه یک اسفند 1402

انجام مطالعات ژئوتکنیک خط لوله انتقال نفت از مهران به عین خوش

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
  • مشاور: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

انجام عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایشات طرح احداث لوله انتقال نفت از میدان نفتی آذر به عین خوش به طول 500 کیلومتر

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت