پنج شنبه نه آذر 1402

مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه‌های آبخیز آمیران و دمرود پلدختر

  • شرکت: شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: اداره کل منابع طبیعی استان لرستان
  • مشاور: شرکت
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

این دو پروژه در محدوده  شهرستان پلدختر به انجام رسیدند، بعد از انجام مطالعات پایه، تخصصی و بازدید‌های میدانی، کلیه نقاط ضعف و قوت منابع طبیعی موجود در حوزه یا به عبارتی دیگر اجزای تشکیل دهنده اکوسیستم بررسی شده و در بخش سنتز با رویکرد توسعه پایدار، حفاظت خاک، تقویت منابع آب، کنترل فرسایش و رسوب و کاهش سیلخیزی، پروژه های مختلف بیولوژیکی، مکانیکی، ترویجی و مشارکتی آبخیز نشینان معرفی و برنامه‌ زمانی و نیز بودجه مورد نیاز هر یک از طرح‌های پیشنهادی نیز مشخص گردید.

پروژه های دیگر شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت