دوشنبه یازده مهر 1401

ترمینال صادرات سیمان بندر امام خمینی(ره)

  • شرکت: شرکت جامع تلاش صنعت طوس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت پایانه احداث
  • مشاور:
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

ترمينال ذخيره سازی، انتقال و بارگيری سيمان فله با ظرفيت يك ميليون تن در سال در بندر امام
خمينی(ره) واقع در شمال خورموسی ( شمالی ترين قسمت خليج فارس ) اجرا شد. در اين ترمينال سيمان خاکستری ( Grey Cement Or Standard Portland Cement) از كارخانجات توليد داخلی دريافت و توسط كشتی صادر می گردد.

ترمينال شامل سوله ای با ابعاد 60x150 متر جهت ذخيره سازی سيمان، يك ساختمان اداری دو طبقه با ابعاد 19x6.5 متر در ضلع شمالی انبار و يك فضای باز به مساحت 10000 متر مربع مترمربع بعنوان طرح توسعه در پشت سوله می باشد.

مجموعه تجهيزات ترمينال صادرات سيمان را می توان به بخش های زير تقسيم كرد:
1- ايستگاههای تخليه كاميون و بونكر ونقاله های پنوماتيك شارژ انبار
2- سيستم برداشت از انبار (Reclaiming of Flat Storage)
3-  تجهيزات انتقال سيمان (Conveyor System)
4-  تجهيزات بارگيری كشتی (Ship loader)
5- كمپرسور توليد هوای فشرده جهت پروسه وتجهيزات پنوماتيكی (Plant air compressor)
6- سيستم الكتريكال وكنترل اتوماتيك بااستفاده از IPC و PLC
سيمان ورودی به ترمينال توسط بونكر يا كاميون از كارخانجات توليد سيمان به محل اسكله منتقل می شود .
در ايستگاههای تخليه، باركاميون يابونكر توسط سيستم انتقال پنوماتيكی و شبكه پايپينگ موجود در سطح انبار به صورت كنترل شده در نقاط مورد نظر تخليه می شود.

پروژه های دیگر شرکت جامع تلاش صنعت طوس