دوشنبه یازده مهر 1401

طراحی و ساخت بالغ بر 2000 ایستگاه گاز با ظرفیت های مختلف

  • شرکت: شرکت جامع تلاش صنعت طوس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت ملی گاز ایران
  • مشاور:
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جامع تلاش صنعت طوس