دوشنبه یازده مهر 1401

احداث پنج دستگاه مخزن سوخت مایع 33000 متر مکعبی نیروگاه قم

  • شرکت: شرکت جامع تلاش صنعت طوس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان توسعه برق ایران
  • مشاور: قدس نیرو
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جامع تلاش صنعت طوس