دوشنبه یازده مهر 1401

طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سیلو پنجاه هزار تنی شهرستان نیشابور

  • شرکت: شرکت جامع تلاش صنعت طوس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج
  • مشاور: مهندسین مشاور پردیس روز
  • پیشرفت: 95درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

سيلوهای فلزی نيشابور جهت تخليه، انتقال، ذخيره سازی و بارگيری گندم با ظرفيت 50 هزار تن ، در
منطقه تخت جلگهء نيشابور واقع شده است.
با توجه به نزديكی اين سيلوها به خط راه آهن، تخليه آنها هم از طريق قطار و هم از طريق تريلی
امكان پذير می باشد؛ بنابراين هم باسكول قطار و هم باسكول تريلی می بايست در محل نصب گردد.
تعداد سيلوهای فلزی ذخيره گندم 10 دستگاه بوده كه ظرفيت ذخيره هر كدام از آنها 5000 تن
می باشد.
تجهيزات سيلوی نيشابور به شرخ ذيل مي باشد:
1- نقاله كاسه ای 2- نقاله زنجيری با طول های متفاوت 3- نقاله مارپيچ 4- نقاله مارپيچ كف سيلوها
5- غبار گير (بگ فيلتر- هشت پر– فن شعاعی) 6- فن هوادهی پرتابل 7- الك دوار 8- آهنربای دائمی
9- جك تخليه تريلی 10 - باسكول قطار 11 - كمپرسور و سيستم هوای فشرده 12 - وينچ سقفی 13-
آسانسور نفر بر صنعتی 14 - دريچه پنوماتيكی 15 - دريچه دستی 16 - دوراهه پنوماتيكی

پروژه های دیگر شرکت جامع تلاش صنعت طوس