دوشنبه یازده مهر 1401

طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سیلو بیست هزار تنی شهرستان ساوه

  • شرکت: شرکت جامع تلاش صنعت طوس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور پل رود
  • پیشرفت: 95درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

سيلو های فلزی ساوه جهت تخليه، انتقال، ذخيره سازی و بارگيری گندم با ظرفيت 20 هزار تن ، در
كيلومتر 5 جاده ساوه بطرف همدان واقع شده است.

تجهيزات سيلوي ساوه به شرخ ذيل مي باشد:
1- نقاله كاسه ای 2- نقاله زنجيری با طول های متفاوت 3- نقاله مارپيچ 4- نقاله مارپيچ كف سيلوها5-غبار گير (بگ فيلتر- هشت پر– فن شعاعی) 6- فن هوادهی پرتابل 7- الك دوار8-آهنربای دائمی 9- جك تخليه تريلی 10 - كمپرسور و سيستم هوای فشرده 11 - وينچ سقفی 12-آسانسور نفر بر صنعتی 13 - دريچه پنوماتيكی 14 - دريچه دستی 15 - دوراهه پنوماتيكی

پروژه های دیگر شرکت جامع تلاش صنعت طوس