دوشنبه یازده مهر 1401

طراحی، ساخت و نصب کارخانه خوراک دام گلپایگان

  • شرکت: شرکت جامع تلاش صنعت طوس
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: سازمان تعاون روستایی گلپایگان
  • مشاور:
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

 كارخانه بصورت افقی عمودی طراحی و ساخته شده است و تمامی تجهيزات در فضایی به ابعاد 10x14x15 متر آرایش یافته اند.

محصولات نهایی كارخانه قابل بارگيری داخل كاميون و يا كيسه گيری می باشند.
سيستم كنترل كارخانه به قسمی طراحی و نصب شده است كه كليه فرآيندها به صورت تمام اتوماتيك انجام می گيرد.

پروژه های دیگر شرکت جامع تلاش صنعت طوس