جمعه نوزده خرداد 1402

ساخت چهار مجموعه شیر پروانه ای 240 تنی برای نیروگاه سد کارون 4 و یک مجموعه 160 تنی برای نیروگاه کارون 3

  • شرکت: شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت توبا و شرکت فرآب
  • مشاور: شرکت آب نیرو
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

محل بهره برداری از پروژه :

چهار مجموعه شیر پروانه سد کارون 4 : استان چهار مهال بختیاری - نیروگاه سد کارون 4

یک مجموعه شیر پروانه ای سد کارون 3 : استان خوزستان - شهرستان ایذه - نیروگاه سد کارون 3

پروژه های دیگر شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش