جمعه نوزده خرداد 1402

اجرای نصب و راه اندازی سرد و گرم تجهیزات مکانیکی کارخانجات سیمان صوفیان

  • شرکت: شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت سیمان صوفیان
  • مشاور: شرکت هولتک (HOLTEC)
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

کارفرما: شرکت سیمان صوفیان

مشاور: شرکت هولتک (HOLTEC)

دستگاه نظارت: شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و آذربایجان (FA)

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

مدت اجرا: 48 ماه (دو واحد اجرایی شامل: واحد3 و واحد4)

موقعیت پروژه: صوفیان-آذربایجانشرقی

پروژه های دیگر شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش