چهارشنبه دو خرداد 1403

انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات 140 دیگ احیاء خط 3 شرکت آلومینیوم اراک

  • شرکت: شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت آلومینیوم ایران
  • مشاور: جهاد دانشگاهی علم وصنعت ایران
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش