جمعه نوزده خرداد 1402

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس

  • شرکت: شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
  • مشاور: شرکت تهران برکلی
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

کارفرما: 

پروژه های دیگر شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش