جمعه نوزده خرداد 1402

عملیات نصب و راه اندازی دیگ های خط3 احیاء کارخانه آلومینیوم سازی اراک

  • شرکت: شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
  • مشاور: جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش