جمعه نوزده خرداد 1402

ساخت باتوم رینگ Bottom Ring نیروگاه آبی تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه

  • شرکت: شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت فرآب
  • مشاور: شرکت مشانیر
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش