چهارشنبه دو خرداد 1403

شهرک شیلاتی رود شور شمالی بندر ریگ استان بوشهر

  • شرکت: شرکت جهاد نصر بوشهر
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شرکت شهرک های کشاورزی استان بوشهر
  • مشاور: -
  • پیشرفت: 80درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جهاد نصر بوشهر