دوشنبه بیست و هفت فروردین 1403

آماده سازی زمین محل احداث طرح متانول 2

  • شرکت: شرکت جهاد نصر بوشهر
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: شركت پتروشيمي خارگ
  • مشاور: -
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جهاد نصر بوشهر