دوشنبه بیست و هفت فروردین 1403

احداث كانالهاي زهكش D1-D6 سايت پرورش ميگو شيف

  • شرکت: شرکت جهاد نصر بوشهر
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: اداره كل شيلات استان بوشهر
  • مشاور: مهندسین مشاور پی آب نوین
  • پیشرفت: 100درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

پروژه های دیگر شرکت جهاد نصر بوشهر