دوشنبه یازده مهر 1401
بازدید معاون محترم وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست از پروژه بوستان مشاهیر پرند
1400/7/24

بازدید معاون محترم وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست از پروژه بوستان مشاهیر پرند و افتتاح بخشی از آن به عنوان ساختمان جدید اداره پست شهر پرند

همکاری جهت تهیه طرح جنگلکاری و عملیات ژئوتکنیک سایت پرورش میگوی دشت تنگ، کنارک استان سیستان و بلوچستان
1400/7/18

شرکت آبزیان گستر نصر، تهیه طرح جنگل کاری و انجام عملیات ژئوتکنیک سایت پرورش میگوی 300 هکتاری دشت تنگ، واقع در کنارک استان سیستان و بلوچستان را به شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت واگذار کرد.

دریافت گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
1398/12/10

دریافت گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سوی شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن وتجارت

ممیزی سالیانه مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت یکپارچه توسط شرکت  TUV Inter Cert در مورخ 98/02/15 در دفتر اصلی شرکت انجام گردید.
1398/2/17

ممیزی سالیانه مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت یکپارچه توسط شرکت  TUV Inter Cert در مورخ 98/02/15 در دفتر اصلی شرکت انجام گردید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1396 شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت
1397/1/28

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی 1396 شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت در روز دوشنبه مورخ 97/01/27 از ساعت 13.30 لغایت 15 با حضور اعضای محترم هیات مدیره و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضای محترم هیات مدیره شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن...