پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

صدور انواع ضمانت نامه

  • شرکت: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: صندوق تلاشگران اقتصادپایدار
  • مشاور: صندوق تاپ
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و فناور به علت نوپا بودن، عدم اعتبار کافی نزد بانک‌ها و همچنین عدم آشنایی کافی بانک‌ها با فعالیت‌های فناورانه برای صدور ضمانت‌نامه مورد نیاز آنان می‌باشد، لذا این صندوق با توجه به اختیارات قانونی خود (اساسنامه مصوب هیات وزیران، بخشنامه ابلاغی دستورالعمل بند خ ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی) انواع ضمانت‌نامه مورد نیاز شرکت‌های فعال در حوزه فناوری را با پذیرش ریسک و با شرایط بسیار تسهیل شده صادر می‌نماید.  

پروژه های دیگر صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار