پنج شنبه بیست و چهار خرداد 1403

ارائه انواع تسهیلات مالی

  • شرکت: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار
  • وضعیت: در حال انجام
  • کارفرما: صندوق تلاشگران اقتصادپایدار
  • مشاور: صندوق تاپ
  • پیشرفت: 0درصد
  • موقعیت: مکان پروژه تعریف نشده
  • دسته بندی:

یکی از وظایف صندوق پژوهش وفناوری، ارائه انواع تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و فناور می باشد. بر این اساس، صندوق تلاشگران اقتصاد پایدار در قالب عقود مبادله ای، انواع تسهیلات نمونه‌سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی، فروش اقساطی را با شرایط تسهیل شده به شرکت های دانش بنیان تا سقف پنج میلیارد ریال پرداخت می نماید.

1- نمونه سازی:

کارمزد 4 درصد حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال

نمونه سازی صنعتی (مشروط به وجود نمونه آزمایشگاهی محصول دانش بنیان اولیه)

ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار (تولید محدودی از محصول دانش بنیان جهت بازارسازی)

ارتقا محصول دانش بنیان (ایجاد ویژگی‌های فنی و عملکردی جدید قابل توجه در محصول)

حمایت تا 100 درصد هزینه‌های مورد نیاز

پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)

الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

2- جعاله سرمایه در گردش تحت قرارداد:

این تسهیلات جهت تامین مالی فروش محصولات دانش بنیان شرکت هاست. تسهیلات سرمایه در گردش می تواند بر اساس قراردادهای جاری و یا جهت تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولید سالانه شرکت به شکل زیر اعطاء گردد:

نرخ 11 درصد و حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت دوسال

بخشی از هزینه‌های اجرای قراردادهای جاری مرتبط با محصول دانش بنیان

بخشی از هزینه‌های تولید سالانه محصولات دانش بنیان شرکت

پرداخت به صورت مرحله‌ای ومتناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)

الزام به ارائه طرح بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

3- تولید صنعتی:

این نوع تسهیلات جهت بخشی از هزینه های تامین مکان تولید، نصب و راه اندازی تاسیسات زیربنایی و نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات با شرایط زیر اعطا می گردد:

 نرخ 11 درصد حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 7 سال

بخشی از هزینه‌های تامین مکان تولید مرتبط با محصول دانش‌بنیان به استثنای زمین

خرید، نصب و راه اندازی تاسیسات زیربنایی مرتبط با محصولات دانش بنیان

خرید، نصب و راه‌‌اندازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهی مرتبط با محصولات دانش‌بنیان

حمایت تا 80 درصد هزینه‌های مورد نیاز

پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)

الزام به ارائه طرح (فنی، بازار ومالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

4- فروش اقساطی (لیزینگ و استصناع):

این نوع تسهیلات به منظور توسعه بازار محصولات دانش بنیان ارائه می گردد و به دو شکل لیزینگ ( جهت محصولات آماده تحویل) و استصناع ( جهت محصولاتی که سفارش ساخت گرفته می شود ) با شرایط زیر اعطا می گردد.

نرخ 9 درصد حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال

هدف توسعه بازار محصول دانش بنیان

حداکثر به میزان 80 درصد قیمت محصول

پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح برای تسهیلات استصناع

پرداخت به صورت یکجا برای تسهیلات لیزینگ

 

پروژه های دیگر صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار